• Op 22 september 2020 keurde de ledenvergadering bijgaande plannen goed. Samengevat zijn er 5 aandachtsgebieden voor dit seizoen. 

  1. gericht leden werven voor D jeugd, Jongens en Heren

  2. Werven van trainers. De vergadering is akkoord gegaan met het beloningsbeleid dat is voorgesteld 

  3. Contributie aanpassing, en opheffen 3 maanden opzegtermijn

  4. Activiteiten en communicatie plannen worden toegejuichd. 

  5. Samenwerkingsrichting met Goba in stichtingsvorm tbv exploitatie kantine is akkoord. 

   

  In bijgaande presentatie staat dit verder uitgewerkt. 

   

  Zijn er vragen / opmerkingen / suggesties of wilt u helpen. Laat het ons weten. 

  Download (groot bestand)