• Leuk dat je lid wil worden, welkom!

  Aanmelding

  Je kunt je via de website aanmelden. Jouw aanmelding is dan direct beschikbaar in onze leden administratie. Heb je eerder elders gespeeld, dan weten we dat ook graag. Stuur ons daar dan een aanvullende mail over op achilles@handbal.nl. Onze secretaris zal je een bericht sturen ter bevestiging met daarin de datum wanneer je ingeschreven bent en wanneer de contributie start. 

  Contributie
  De contributie maak je maandelijks (12 maanden) zelf over naar banknr: NL63INGB0002069545 t.n.v. penningmeester Achilles. Vermeldt jouw naam/ de naam van jouw kind bij betaling?

  Bij beeindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Kosten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder die van rechtsbijstand, verbonden a.d. inning van de nog verschuldigde contributie enz., komen voor jouw rekening. Tevens verklaart je door het aanmelden niet te zijn geroyeerd bij een andere vereniging en dat er geen medische bezwaren zijn m.b.t. het uitoefenen van de handbalsport.

  Foto
  Gaat je wedstrijden spelen dan is een foto nodig voor de spelerspas. Je kunt die zelf uploaden via de handbalNL app. Zie hiervoor infomatie op onze website

  Privacyverklaring
  Door het insturen van uw aanmelding ga je akkoord met ons privacy beleid en de wijze waarop we omgaan met fotos. Zie voor meer informatie onze pagina over reglementen.

  Vrijwilligerswerk

  GHV Achilles  is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder actieve betrokkenheid van (ouders van jeugd-) leden kan de club niet bestaan. Van de (ouders van jeugd-) leden wordt verwacht dat zij zich als vrijwilliger inzetten voor de club. Het gaat verder dan het fluiten van wedstrijden, het rijden bij uitwedstrijden van het team van zoon of dochter of het doen van een zaalwacht bij een wedstrijd van uw kind. Er is zoveel meer om te doen. Hieronder worden de mogelijkheden benoemd, waar u een keuze uit kunt maken. 

  Meld je aan door het invullen van beide formulieren. Meld je jouw kind aan, vul dan zijn/haar gegevens in bij het aanmeld gedeelte. De vragen over vrijwilligerstaken kun je dan met je eigen gegevens beantwoorden. 

 • Ik kan helpen

 • Aanmelden

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Land
  Straatnaam
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats
  Telefoonnummer
  Mobielnummer
  Email
  Herhaal email
  Iban
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!